Zespół d.s. Promocji Zdrowia


SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE to miejsce w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko.

 

SKŁAD ZESPOŁU D.S. PROMOCJI ZDROWIA:

Koordynator: Beata Bagieńska-Chorużyk

Nauczyciele: Elżbieta Bańka

Magdalena Karwacka-Zeniuk

Dorota Maliszewska

Piotr Pilarski

Agnieszka Sroka

Ewa Węzelowska

Uczniowie:

Szkoła podstawowa: Daria Pikulska kl.VI

Gimnazjum: Patrycja Cybulska kl.III

 

W TWORZENIU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WSPÓŁUCZESTNICZĄ:

- uczniowie

- nauczyciele

- rodzice

- pracownicy szkoły

- osoby ze społeczności lokalnej