Wojewódzki Certyfikat SPZ


16 października 2014 roku był dniem szczególnym dla całej społeczności Zespołu Szkół w Rogóżu. Uczestniczyliśmy w Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Ostródzie. Nasz 4-osobowy skład: Brygida Małeć, Ewa Węzelowska, Agnieszka Sroka i Elżbieta Wicińska odebrał z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pani Grażyny Przasnyskiej Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Wyróżnienie to przyznawane jest placówkom, które m.in. przygotowują młode pokolenie do zdrowego stylu życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtują poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

W trakcie konferencji wzięliśmy udział w wykładzie dr Krzysztofa Wojcieszka
z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie pt. „Radosny styl życia jako ważny element profilaktyki onkologicznej”.

Stoisko prezentujące nasz dorobek cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Pomysłowość i wykonanie ciekawych elementów przez Panią Ewę Węzelowską i Agnieszkę Sroka przykuwały wzrok.

Otrzymanie przez placówkę tytułu „Szkoła Promująca Zdrowie” wymagało ogromnego zaangażowania i pracy całej społeczności szkolnej. Szczególne podziękowania składam zespołowi do spraw promocji zdrowia oraz Radzie Rodziców.

Włożony wysiłek w szereg działań, które musiały przejść akceptację kapituły przyznającej certyfikat przełożył się w konkretne prozdrowotne efekty naszej społeczności szkolnej.

Dyrektor

Brygida Małeć