Obchody 70-lecia Szkoły


Obchody 10-lecia nadania szkole podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz 70-lecia działalności placówki - 7.10.2016r.