Krajowy Certyfikat SPZ


9 grudnia 2014r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie. Na auli pokazana była prezentacja multimedialna szkół z całym ich dotychczasowym dorobkiem w zakresie promocji zdrowia.
Pani Dyrektor Brygida Małeć miała zaszczyt odebrać certyfikat z rąk Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pana Tadeusza Sławeckiego. Dokument przyznawany jest na okres 5 lat i jest dowodem na to, że szkoła należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Placówka realizuje standardy szkoły promującej zdrowie, podejmowane są systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej, a ona sama poddaje swoją pracę rzetelnej autoewaluacji i dzieli się swoimi doświadczeniami

z innymi.