Dni wolne - 2018/2019


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:


SZKOŁA PODSTAWOWA
15.04.2019r. - egzamin ósmoklasisty (język polski)

16.04.2019r. - egzamin ósmoklasisty (matematyka)

17.04.2019r. - egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)

02.11.2018r., 12.04.2019r., 02.05.2019r.

 

ODDZIAŁ GIMNAZJALNY
10.04.2019r. – egzamin gimnazjalny (część humanistyczna)
11.04.2019r. – egzamin gimnazjalny (część matematyczno-przyrodnicza)
12.04.2019r. – egzamin gimnazjalny (język obcy nowożytny)
02.11.2018r., 17.04.2019r., 02.05.2019r.