Samorząd Uczniowski


Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Rok Szkolny 2018 / 2019

Przewodnicząca -

Zastępca Przewodniczącego -

Skarbnik -

Sekretarz -

Członkowie -

Opiekun - Zofia Koper

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Rok Szkolny 2017 / 2018

Przewodnicząca - Aleksandra Wojsiat

Zastępca Przewodniczącego - Kamil Ślęzak

Skarbnik - Jakub Barszcz

Sekretarz - Oliwia Wolańska

Członkowie - Joanna Targońska, Maria Dajnowska, Nikola Skorupska,

Eliza Sobolewska, Żaneta Piworowicz

Opiekun - Zofia Koper

[pobierz] 0.1 MB PLAN DYŻURÓW SU GIMNAZJUM 2016/2017

KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA

I. Kultura słowa:
1. Stosuję magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
2. Nie używam nieeleganckich lub wulgarnych słów.
3. Nie przerywam czyjejś wypowiedzi.
4. Szanuję zdanie innych, nawet gdy się z nim nie zgadzam.
5. Rozmawiam, nie krzyczę.
6. Do kolegów i koleżanek zwracam się, używając ich imion.

II. Kultura bycia:
1. Witam się z nauczycielami, pracownikami szkoły, innymi osobami dorosłymi oraz z rówieśnikami, pamiętam o wyjęciu rąk z kieszeni przed powitaniem i rozmową.
2. Kulturalnie zachowuję się w czasie uroczystości szkolnych; szanuję symbole narodowe i szkolne.
3. Jestem punktualny (jeśli się spóźnię, przepraszam i wyjaśniam powód spóźnienia).
4. Podczas lekcji uważnie słucham i aktywnie pracuję, zdobywając wiedzę i umiejętności.
5. Wstaję, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła.
6. Przed kulturalnym opuszczeniem sali pozostawiam w niej porządek.
7. Pamiętam, że pierwszeństwo mają osoby wychodzące z pomieszczenia przed tymi, które zamierzają do niego wejść.
8. Czuwam nad bezpieczeństwem swoim i innych.
9. Przestrzegam regulaminów pomieszczeń w szkole.
10. Nie hałasuję.
11. Nie śmiecę.
12. Szanuję mienie szkolne oraz własność innych osób.
13. Pamiętam o dobrych manierach w każdym miejscu i w różnych sytuacjach.

III Kultura ubioru i wyglądu:
1. Mój strój jest schludny, skromny, dostosowany do pory roku i okoliczności.
2. Zmieniam okrycie wierzchnie w szatni lub szafce.
3. Dbam o higienę ciała, jamy ustnej, włosów i paznokci